BESTUUR

Frans Lievens
Voorzitter - Penningmeester
Johan Van Neyghem
Secretariaat - Administratie - Evenementen
Dirk Van Neck
Jeugdbeleid - Start to tennis
Dominiek Vandenbosch
Interclub - Tornooibeheer
Eddy De Vulder
Economaat
Jan Rosiers
Boekhouding - Communicatie